Det udvidede frie sygehusvalg

Skovhus Privathospital har underskrevet kontrakt med Danske Regioner og er blevet en del af det udvidede frie sygehusvalg på voksenpsykiatriområdet, som trådte i kraft d. 1. januar 2010.

Det udvidede frie sygehusvalg betyder fra 1. september 2015, at hvis man som barn, ung eller voksen har en psykisk lidelse, så har man en ret til hurtig udredning inden for én måned (30 dage). Man har også krav på en differentieret ret til behandling. Det vil sige, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden på behandling på et offentligt sygehus overstiger ventetidsgarantien. Hvis ventetiden er kortere, kan patienten vælge at blive behandlet på et privathospital.
Fristen på de 30 dage er de tilfælde, hvor patienten er alvorligt syg – og 60 dage i tilfælde, hvor patienten er mindre alvorligt syg.

For yderligere information se det udvidede frie sygehusvalg: http://www.sygehusvalg.dk/

En del af det udvidede frie sygehusvalg | Skovhus Privathospital – skovhusprivathospital.dk