Misbruglidelser

Misbrugslidelser hører ifølge diagnosesystemet hjemme i gruppen ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer”. Psykoaktive stoffer er stimulerende, euforiserende og beroligende stoffer af forskellig art. Fælles for dem alle er, at de ved overdrevent brug – misbrug – kan give alvorlige skader på både psyke og legeme. Et andet fællestræk er, at de i vid udstrækning kan være vanedannende og afhængighedsskabende. Misbrugslidelserne kan opdeles efter de forskellige psykoaktive stoffer, som er årsag til misbruget. Nogle eksempler: Alkohol. Ved overdreven indtagelse opnås en beruselsestilstand, som giver en opløftet stemning, men også forårsager svigtende dømmekraft. Ved fortsat overdreven indtagelse sker der skader på både hjernekapacitet, lever m.m. Amfetamin. Tidligere kendt som ferietabletter. Den stimulerende virkning gør stoffet til et meget udbredt misbrugsmiddel, især hos mennesker med krævende arbejdsopgaver eller inden for sports-verdenen, hvor begrebet doping er blevet et stigende problem. Benzodiapeziner. Er stoffer, der bruges til smertestillende og beroligende lægemidler. Ved overdreven brug skabes vanedannende afhængighed, og patienten kommer ind i en ond cirkel, så det bliver nødvendigt at indtage stadigt større doser for at opnå den ønskede virkning. Hash. Giver ligesom alkohol en rusvirkning, som umiddelbart kan føles behagelig, men på længere sigt kan give bivirkninger i form af psykiske lidelser. Disse kan typisk være en følelse af uvirkelighed og manglende kontrol over sanserne. Andre psykoaktive stoffer. Der er mange at vælge imellem. Blandt de stærkere virkende stoffer er narkotika som ecstasy, heroin, kokain, LSD og morfin. I den mildere ende af skalaen finder vi stimulanser som koffein og tobak.

      © Skovhus Privathospital