ADHD

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) er udtryk for sygelig høj grad af opmærksomhedsforstyrrelser, aktivitet og impulsstyring. Lidelsen er en anerkendt diagnose, som forekommer hos børn og senere hen også i voksenalderen. ADHD er en kronisk lidelse, hvor symptomerne dog ofte ændrer sig over tid.
Symptomerne og de vanskeligheder, der følger med ADHD hos voksne, kan variere meget.
Voksne med ADHD vil i større eller mindre grad være præget af kernesymptomerne:

 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet

Ikke alle med ADHD er hyperaktive. Nogle er tværtimod stille, uopmærksomme og initiativløse og kan have svært ved at tage sig sammen og komme i gang med aktiviteter.
Mange oplever desuden, at den motoriske hyperaktivitet i barndommen erstattes af en indre rastløshed i voksenlivet.
Nedenstående er en række træk, som i mere eller mindre grad karakteriserer den voksne med ADHD:

 • Er rastløs og mangler evnen til at slappe af
 • Har svært ved at holde opmærksomheden og koncentrationen
 • Bliver let distraheret
 • Virker glemsom
 • Har svært ved at organisere tid
 • Har et svingende humør og et hidsigt temperament
 • Er følsom over for stress og har en lav frustrationstærskel
 • Kan ikke planlægge og organisere
 • Taler og handler uden tanke for konsekvenserne

ADHD hos voksne kan af og til være en usynlig lidelse, fordi symptomerne på ADHD ofte skjuler sig bag problemer med relationer, struktur, humørsvingninger, misbrug, arbejdsrelaterede forhold eller andre psykologiske problemer. Hos nogle voksne opdages ADHD først på grund af problemer med depression, angst, stofmisbrug eller impulskontrol. Andre indser først, at de måske selv har ADHD, efter at deres barn har fået stillet diagnosen. På trods af øget opmærksomhed omkring identifikation af sygdommen hos voksne, går mange voksne udiagnosticerede og ubehandlede rundt. Korrekt diagnose og effektiv behandling kan hos voksne med ADHD medføre øget selvtillid, bedre evner og præstationer på arbejdet og i studierne og bedre sociale kompetencer.