Tourettes Syndrom

Fakta om Tourettes syndrom som diagnose

Hvad er Tourettes syndrom?

Syndromet er karakteriseret ved multiple bevægelser – kaldet tics – der gentages i hurtig rækkefølge samt ufrivillige lyde og andre handlinger.

De kan omfatte hurtig blinken med øjnene, trækken på skuldrene, kast med hovedet, ansigtsgrimasser eller andre gentagne bevægelser af kroppen eller lemmerne. Lyde kan omfatte gentagene snøften, rømmen, hosten, grynten, gøen eller skrigen.

Ønsker du mere viden om Skovhus Privathospital, og hvordan du bliver patient?

Symptomer på Tourettes Syndrom – Hvordan viser de sig?

Nogle mennesker med lidelsen oplever ekkokali (gentagen af det, andre siger), palilali (gentagen af det, man selv siger), stammen eller coprolali (ufrivillig ytren af upassende eller uartige ord). Mange oplever også sensoriske tics, hvor personen typisk mærker en stikkende eller en indre kløende fornemmelse i kroppen umiddelbart før tics-udbrud. Det kan også føles som irritation i halsen og giver trang til rømmen.

Personer med Tourettes syndrom har sjældent alle førnævnte tics. De fleste vil over en længere periode udvise nogle eller mange af disse symptomer i mildere eller sværere grad. I mildere tilfælde vil personen kun have få tics eller trækninger, der er begrænset til ansigt eller øjne. I andre tilfælde kan adskillige områder af kroppen være berørt, fx ryk med armene, stampen med foden eller sammentrækning af bugmuskulaturen.

Tics tiltager og aftager, oftest over perioder af  3 til 4 måneders varighed. Gamle tics kan forsvinde og blive erstattet af nye, eller nye kommer til de allerede eksisterende. Stress, store forandringer i personens liv eller følelsesmæssige op- og nedture kan ofte give en forværring af tics og øvrige symptomer. Medicin, der indeholder stoffer som stimulerer centralnervesystemet (fx visse antihistaminpræparater), kan også forstærke tics. Tics kan som regel kun undertrykkes i kortere perioder, og det vil normalt forværre personens mentale tilstand.

Andre adfærdssymptomer kan være impulsiv adfærd med “kort lunte” i form af pludselige vredesudbrud. Impulsiv adfærd ses også hos mange med lidelsen, også hos dem, der ikke behøver at have komorbide diagnoser. Kun sjældent er der tale om egentlig voldelig adfærd, og personen er typisk efterfølgende brødebetynget over sin egen adfærd.

Ofte opleves også koncentrationsproblemer med hyperaktivitet og tankemylder. De mange tics og tvangshandlinger skræmmer personen og bidrager til den eksistentielle angst, mange med lidelsen oplever.
I sammenhæng hermed har mange også, hvad der betegnes som “tourette-personlighed”, en særlig stivhed i forhold til nye udfordringer og forandringer.
Personer med Tourettes syndrom har normal intelligens, omend mange oplever indlæringsvanskeligheder.

Hvem får Tourettes syndrom?

Lidelsen kan forekomme i alle grader, og en del tilfælde bliver formentlig aldrig diagnosticeret.
Man antager, at der i Danmark er mellem 500-4000 mennesker med denne lidelse. Sygdommen skyldes en fejlfunktion af signalstofferne i hjernen.

Man mener, at det skyldes arvelige faktorer, men det vides ikke med sikkerhed. Egentlig behandling er ikke mulig, men mere udtalte symptomer kan ofte mildnes med en kombination af medicin mod depression og medicin, der vanligvis anvendes mod psykoser.

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning eller for at høre, hvordan vi kan hjælpe. Du kan skrive via kontaktformular lige her eller kontakte os på telefon: + 45 5996 1590.

© Skovhus Privathospital – Psykiatrisk Behandling – Tourettes syndrom