Stress

Stress hører til de psykosomatiske sygdomme. Det vil sige, at symptomerne viser sig både psykisk og legemligt. På det legemlige plan sker der en forhøjelse af hormonet kortisol i blodet. Men her skal man skelne mellem, hvad der kan betegnes som positiv stress og negativ stress. Positiv stress er en kortvarig tilstand, hvor man – typisk på grund af en opmærksomhedskrævende situation – producerer mere kortisol. Det sætter én i stand til at tackle situationen og være “på dupperne”, hvilket kan være særdeles praktisk i forbindelse med en vigtig opgave eller i en social situation – og livsnødvendigt i en faresituation. Negativ stress er en langvarig tilstand, som skyldes længere tids psykisk belastning. Dette giver efterhånden en række symptomer, som man i begyndelsen er tilbøjelig til at skyde fra sig:

 • Uregelmæssig søvn
 • Koncentrationsbesvær
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Dårligt humør

Efterhånden kan den psykiske tilstand udvikle sig til angst og depression, hvis ikke man får styr på stresstilstanden. På det legemlige plan kan der komme følgevirkninger i form af hjerteproblemer, hovedpine og ondt i maven. Det er derfor vigtigt, at man ikke forveksler stress med naturlig travlhed, og at man gennem større sygdomserkendelse får iværksat en ændret livsførelse og eventuelt en terapeutisk behandling. Fysiske reaktioner på stress

 • Hjertebanken
 • Stikken i hjerteregionen
 • Åndedrættet: hurtigere og overfladisk
 • Muskelspændinger
 • Øget svedtendens
 • Skælven eller rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Ondt i maven, kvalme, opkastninger, halsbrand, svie og diarré, forstoppelse og appetitløshed
 • Klump i halsen. Kvælningsfornemmelser, tale- og synkebesvær
 • Manglende sexlyst
 • Hyppige infektioner
 • En lang række sygdomme kan forværres eller direkte udløses af stress

Psykiske reaktioner på stress

 • Søvnløshed
 • Irritabilitet og aggressivitet
 • Uro og rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Udmattelse, træthed, apati
 • Lav selvfølelse
 • Angst og panikreaktioner
 • Depression og tristhed

Den negative stress opleves i stigende grad over alt i samfundet. I hjemmet. På arbejdspladsen. I trafikken. I institutioner for børn og unge. På uddannelsessteder. Eksperterne er enige om, at de stadigt højere krav om tempo og effektivitet er en væsentlig årsag til stressproblemerne. Det er derfor vigtigt, at også den enkelte overvejer, hvilke muligheder man har for at bekæmpe den negative stress i sin egen livssituation.     © Skovhus Privathospital – Psykiatrisk Behandling – Stress