Skizofreni

Fakta om skizofreni som diagnose

Hvad er skizofreni?

Skizofrene sindslidelser kendetegnes almindeligvis ved grundlæggende og karakteristiske forstyrrelser af tænkning, sansning og følelsesliv. Personer med skizofreni udgør den største enkeltgruppe af patienter inden for psykiatrien.

Betegnelsen ‘skizofreni’ kommer af sammenskrivningen af ordene ‘skizo’ og ‘freni’, der betyder henholdsvis spaltet og sind. Således betyder ‘skizofreni’ umiddelbart spaltet sind. En mere korrekt tolkning af ordet er imidlertid, at sindet med skizofreni har områder, der er præget af sygdommen og andre, der er normalt fungerende.

Vil du vide mere om Skovhus Privathospital, samt hvordan man bliver patient hos os?

Hvordan viser kernesymptomerne sig?

Sygdommen kan sætte ind snigende eller akut. Hvis skizofrenien udvikler sig snigende, trækker man sig mere og mere ind i sig selv. Man isolerer sig fra familie og venner. Personen med skizofreni kan også blive skødesløs med personlig hygiejne og miste interessen for uddannelse, job og almindelige gøremål.

Man kan få søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, såkaldt ambivalens og forandringer i følelseslivet. Stofmisbrug og en interesse for okkulte emner kan også være en del af billedet. Hos flertallet vil der med tiden komme perioder præget af hallucinationer (syner, stemmer, lugte, smag eller berøring). Desuden vil der være vrangforestillinger, ofte bizarre eller forfølgelsesprægede, eller usammenhængende tale. Nogle vil have symptomer fra arme, ben og resten af kroppen, hvor de for eksempel stivner i underlige positioner.

Sygdommen veksler mellem akutte faser, præget af såkaldte produktive symptomer, og faser præget af såkaldte negative symptomer:

Produktive symptomer

  • Hallucinationer
  • Vrangforestillinger
  • Visse tankeforstyrrelser

Negative symptomer

  • Apati
  • Man isolerer sig
  • Man forsømmer sig selv
  • Autisme, som er en oplevelse af ikke at føle sig forstået af andre og en optagethed af den indre verden

Symptomerne kan opdeles i de produktive psykosesymptomer og symptomer, som er udtryk for tabte og manglende evner. De førstnævnte er de mest fremtrædende og kendte, mens de sidstnævnte ofte er de mest invaliderende.

Sygdommen er meget belastende for personen med skizofreni og for familien, ikke mindst på grund af de medfølgende sociale problemer i forhold til uddannelse og job.

Symptomerne ved skizofreni varierer meget fra menneske til menneske. Hos den enkelte varierer de over tid. Nogle har mange, kraftige og vedvarende symptomer, mens andre har få og svage symptomer.

Nogle personer er i kortere eller længere perioder helt eller næsten uden symptomer. Det er også muligt at blive rask efter en eller flere psykotiske episoder, hvor der ikke er tilbagefald.

Behandling af skizofreni

Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning eller for at høre, hvordan vi kan hjælpe. Du kan skrive via kontaktformular lige her eller kontakte os på telefon: + 45 5996 1590.

© Skovhus Privathospital – Psykiatrisk Behandling – Skizofreni