PTSD

Fakta om PTSD som diagnose

Hvad er PTSD?

Posttraumatisk stresstilstand – PTSD – er en tilstand, der opstår som forsinket eller forlænget reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur, som vil medføre kraftig påvirkning hos praktisk talt enhver.

Det kan være oplevelser i form af en naturkatastrofe, krig, at have overværet andres voldsomme død, tortur, voldtægt etc..

Vil du vide mere om PTSD, eller har du brug for at vide, hvordan man bliver patient hos Skovhus Privathospital?

Hvad er de typiske symptomer på PTSD?

Typisk ses tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet i form af påtrængende erindringer, drømme eller mareridt og symptomer i form af svækket følsomhed, emotionel afstumpning, tilbagetrækning fra andre, glædesløshed, tristhed, irritabilitet, søvnforstyrrelser, angst og selvmordstanker.

Symptomer kan typisk være, at man oplever sig tilbagetrukket fra livet her og nu, og at man igen og igen oplever ’flashbacks’, dvs. genoplever de smertende minder og har mareridt, når man falder i søvn. Samtidig er man præget af angst og undgåelsesadfærd, og mange forsøger fx at undgå at sove af frygt for mareridt.

Angstlidelser, depression og misbrug er hyppige følgelidelser. Forløbet af en post-traumatisk stress-reaktion varierer og afhænger bl.a. af, om man stadig er en del af et fællesskab og har andre at dele sine sorger med. Psykiatrisk/psykologisk hjælp kan være nødvendigt.

Behandling på Skovhus Privathospital

Kan du genkende ovenstående symptomer? Vi rådgiver gerne ift. hvordan du får den nødvendige psykiatriske/psykologiske hjælp. 

Du kan skrive via kontaktformular lige her eller kontakte os på telefon: + 45 5996 1590.

Du kan også læse om vores generelle behandlingsprincipper.

© Skovhus Privathospital – Psykiatrisk Behandling PTSD