OCD

Fakta om OCD som diagnose

Hvad er OCD?

OCD er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner). OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen bliver opfattet som sindssyge af omgivelserne.

Selvom tvangssymptomer kan ses ved alvorlige sindslidelser, skal det fastslås, at OCD-ramte ikke er sindssyge. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os eller læse mere om, hvordan du bliver patient:

Hvordan viser symptomerne sig?

Obsessive Compulsive Disorder bryder oftest ud i de tidlige ungdomsår (omkring puberteten) og i begyndelsen af tyverne. OCD kan dog også bryde ud på andre tidspunkter i livet, for eksempel i 3 års alderen, eller når man er fyldt de 50 år. OCD rammer begge køn lige hyppigt.

Tvangstanker (obsessioner)

Tvangstanker er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtigt generende og uhyre svære at modarbejde.

Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer

Tvangshandlinder kan beskrives som tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer.
Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.

Såvel tvangstanker som handlinger erkendes af patienten som overdrevne og meningsløse, men på grund af den samtidige angst og følelse af uro er de færreste OCD-ramte i stand til at bryde den onde cirkel ved egen hjælp.

Kontakt os

Vi har stor erfaring hvad angår patienter med OCD i alle sværhedsgrader. Har du behov for rådgivning eller har du spørgsmål til, hvordan du kan få vores hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte os enten via kontaktformular lige her eller ved at ringe til os på telefon: + 45 5996 1590.

Vidste du, at:

Du kan være privatbetalende patient? – Læs mere her.

Du kan blive henvist fra det offentlige? – Læs mere her.