Autisme

Fakta om autisme som diagnose

Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen til at kommunikere socialt.

Ved autisme forstås svigt i den grundlæggende, umiddelbare, gensidige forståelse af omverdenen og forståelsen mellem mennesker.

Det er en forstyrrelse af ‘samklangen’, vores evne til automatisk ‘at spille sammen’.

Vil du vide mere om autisme, eller om hvordan man bliver patient?

Hvordan giver symptomerne på autisme sig til kende?

Personen med autisme har ikke på samme, naturlige måde som andre adgang til den fælles begrebsverden, som andre deler. Denne fælles begrebsverden er selvfølgelig for andre, og ikke noget man tænker over. Det er en umiddelbar samklang, der er uafhængig af vilje, forstand og sprog, og som er af afgørende betydning for kommunikation og forståelse mellem mennesker. En grundlæggende fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert, passende og upassende.

Forstyrrelsen (af samklangen) medfører ofte en overfølsomhed i samværet og kontakten med andre, da de ting og sammenhænge, der er selvfølgelige for andre, fører til bevidste og pinefulde overvejelser. Det medfører, at kontakt med andre føles belastende, hvorfor personen trækker sig tilbage. Personens omgivelser vil ofte bemærke autismen fx som manglende mulighed for at opnå en god og dyb kontakt, som utilpasset eller mærkelig adfærd, eller en tankegang, der er svær at følge.

Ifølge WHO’s diagnosekriterier skal man have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:

  • Vanskeligheder ved socialt samspil
  • Vanskeligheder ved social kommunikation
  • Manglende fleksibilitet/nedsat social forestillingsevne

Flere former for autisme

Autisme er en spektrumtilstand, hvilket vil sige, at man kan være mere eller mindre påvirket af tilstanden. Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet autisme ikke er dækkende nok. Der findes flere former for autisme.

De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger:

  • Infantil autisme
  • Aspergers syndrom
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret

Infantil autisme

De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder.
Mennesker med infantil autisme har vanskeligheder inden for samtlige punkter i triaden.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark). Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes end andre børns. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på.

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end børn med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der begynder at blive stillet større sociale krav til børn.
Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, da de var børn. Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet.

Atypisk autisme

Før i tiden gav man diagnosen atypisk autisme til mennesker, der havde svære begavelsesmæssige vanskeligheder. I dag giver man diagnosen til mennesker, der kun opfylder et eller to af kriterierne i triaden. Ofte er et andet handicap dominerende hos personer med atypisk autisme.

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUU)

Man giver diagnosen Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret, hvis barnet eller den voksne kun opfylder nogle af kriterierne for autisme, og/eller hvis vanskelighederne ikke var tydelige, før barnet var mere end seks år gammel.

For eksempel kan et barn få diagnosen, hvis det kun har vanskeligheder med kommunikation og fleksibilitet, men ikke har de store problemer med social interaktion. Diagnosen gives i dag ofte til unge voksne, som har været specielle i hele skoleforløbet, men alligevel har klaret sig gennem skolen. De formår dog ikke at komme ind på, eller fastholde, en plads på arbejdsmarkedet på grund af autismelignende vanskeligheder.

Vil du høre mere?

På Skovhus Privathospital har vi stor erfaring med autisme – vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe?

Du er meget velkommen til at kontakte os enten via kontaktformularen lige her eller kontakte os på        telefon: + 45 5996 1590.

© Skovhus Privathospital – Psykiatrisk BehandlingAutisme