Psykologiske tests

Skovhus_Psykologiske-tests

Hvad er en psykologisk test?

En psykologisk test er en metode, som bruges til at måle psykologiske forhold hos den enkelte. Psykologiske forhold kan for eksempel være intelligens eller personlighed. 

På Skovhus Privathospital bruges en psykologisk test bl.a. til klinisk vurdering og diagnosticering samt til tilrettelæggelse af behandling. Vi anvender også psykologiske tests til udelukkelse af bestemte problemstillinger, som kan have betydning for behandlingsforløbet.

En psykologisk test vil sjældent stå alene men være en del af en sammenhængende undersøgelse. Testresultaterne er naturligvis fortrolige og holdes derfor mellem klient og behandler medmindre andet aftales. 

Skovhus Privathospital tilbyder en række forskellige psykologiske tests. Herunder kan du læse mere om indhold og varighed af de enkelte tests og priserne finder du her.

Autism Diagnostic Observation Schedule. ADOS, som er en semistruktureret observationstest, har fokus på autismespecifikke træk hos personer, der er under mistanke for autisme eller autismespektrumforstyrrelser.

Testen undersøger følgende aspekter: kommunikation, gensidig social interaktion, fantasi og kreativitet via kreativ brug af materialer samt stereotyp adfærd/indskrænkende interesser. Testen vurderer barnets evne til at indgå i en en-til-en situation med en fremmed voksen.

I testen skabes der en række samspilssituationer, som lægger op til social og kommunikativ dialog med undersøger. Under undersøgelsen vil det være muligt at vurdere specifikke tegn på autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser.

I dag er testen et standardinstrument i den diagnostiske procedure i børnepsykiatrien i Danmark, hvis man har mistanke om autisme hos et barn.

Ydelsens varighed er 1,5 time eksklusiv administration/journalskrivning.

Test of Variables of Attention. TOVA testen er udviklet til at evaluere opmærksomhed og impulsivitetskontrol. Testen er en længerevarende, neuropsykologisk og computerbaseret test, hvor der er udarbejdet normer for både alder og køn.

Testen tager 21,6 minutter og består af fire dele. I de første to dele er lavt stimulerende, og her måles evnen til at holde fokus. De sidste to dele er højt stimulerende, og her måles evnen til at kontrollere impulser.

Ydelsens varighed er 1 time eksklusiv administration/journalskrivning.

Behaviour Rating Inventory of Executive Function. BRIEF er et spørgeskema, der bruges til at vurdere eksekutive funktioner hos børn og unge mellem 5 og 18 år.

BRIEF består af to spørgeskemaer: et til forældre og et til lærere. Spørgeskemaet til forældre og lærere omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Disse udsagn bruges til at vurdere forskellige aspekter af barnets eksekutive funktioner: Impulshæmning, fleksibilitet, emotionel kontrol, initiering, arbejdshukommelse, planlægning/organisering, organisation af materialer og monitorering.

Ydelsens varighed er 2 timer eksklusive administration/journalskrivning.

Wechsler Adult Intelligence Scale. WAIS bruges til at vurdere intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne mellem 16 og 90 år.

Testens struktur er baseret på en inddeling af delprøverne i fire indeks: Verbal Forståelse (VFI), Perceptuel Ræsonnering (PRI), Arbejdshukommelse (AI) og Forarbejdningshastighed (FI).

 • VFI indebærer ligheder, ordforråd og information (kernedelprøverne) samt omtanke (supplerende delprøve).
 • PRI indebærer blokmønstre, matricer og visuelle puslespil (kernedelprøverne) samt figurvægte og billedfuldendelse.
 • AI indebærer talspændvidde og regning (kernedelprøverne) samt bogstav-tal rangordning (supplerende delprøve).
 • FI indebærer symbolsøgning og kodning (kernedelprøverne) samt udstregning (supplerende delprøve).

Ydelsens varighed er 2 timer eksklusiv administration/journalskrivning.

WISC-V vurdering af kognitive evner hos børn og unge
Fifth Edition er den femte og nyeste version af den klassiske Wechslerskala til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6:0-16:11 år. WISC-V er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Revideringen indebærer, at skalaens struktur er ændret fra en model med fire faktorer til en femfaktormodel.

Udredning og WISC-V
WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved ADHD, autisme, mental retardering, NLD, læse-, skrive- og indlæringsvanskeligheder, til højt begavede børn og meget mere. WISC bruges som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnets problemstillinger.

LÆS MERE

Professionel kognitiv træning gennem onlineportal træner hukommelse, opmærksomhed, sprog samt forarbejdningstempo.

Den træningsansvarlige kan i det elektroniske program indstille de forskellige parametre og dermed justerer sværhedsgraden meget nøjagtigt, så det passer til den enkeltes behov. Den træningsansvarlige kan i systemet følge arbejdsindsats og udvikling over tid indenfor enkelte øvelser eller indenfor en enkelt kognitiv funktion.

Kognitiv træning anvendes bl.a. til personer der, på grund af sygdom eller følger efter hovedtraume, oplever reduceret kognitiv funktion eller opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD, skizofreni, depression, sklerose, traumatisk hjerneskade, Alzheimers demens mm.

Al kommunikation er krypteret og sikret. Data er fortrolige og ses kun af vedkommende selv og den træningsansvarlige.

Ydelsens varighed er 1 timer eksklusiv administration/journalskrivning.

Test til vurdering af opmærksomhedsfunktioner hos børn og unge/Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch) består af ni delprøver og anvendes til at måle forskellige aspekter af opmærksomhed hos børn og unge i alderen 6-16 år. Delprøverne giver et overblik over evnen til selektiv (fokuseret) opmærksomhed (at se bort fra forstyrrelser, at sortere information og prioritere vital information for opgaven), vedvarende opmærksomhed (at kunne blive ved med den samme opgave, når den er vigtig for at opnå målet, selvom den er kedelig) samt opmærksomhedsskift (at kunne skifte fokus mellem opgaverne). Delprøverne er udformet som ”spil”:

 • Himmeljagt – måler selektiv opmærksomhed
 • Scoring! – måler vedvarende opmærksomhed
 • Optælling af Trolde – måler kontrol og opmærksomhedsskifte
 • Himmeljagt DO – måler vedvarende og delt opmærksomhed
 • Mission Landkort – måler selektiv opmærksomhed
 • Scoring! DO – måler vedvarende opmærksomhed
 • Gå – Stop – måler vedvarende opmærksomhed og
 • Modsatte verdner – måler kontrol og opmærksomhedsskifte
 • Kodetransmission – måler vedvarende opmærksomhed

Opgaverne i TEA-Ch stiller små krav til  hukommelse, forståelse og sprog, og resultaterne kan derfor tolkes relativt udelukkende som et mål for de forskellige aspekter af opmærksomhed.

© Skovhus Privathospital Øvrige behandlingstilbud  Psykologiske tests