Kostvejledning på Skovhus Privathospital

Vi tilbyder kostvejledning og støttende samtaler, som har til formål at hjælpe patienterne med at ændre til – eller opretholde en sund livsstil.

Samtalerne består i, at patienten sammen med en kostvejleder, udarbejder en individuel kostplan ud fra patientens BMI og fysiske aktivitetsniveau. Kostplanen viser behovet for kalorieindtag på dagsbasis og giver gode råd til omlægning ved for eksempel behov eller mål for vægttab.

Inden kostplanen udleveres, konfererer kostvejlederen med en sygeplejerske, da kostplanen også tager højde for medicinsk indtag. Der er klinisk evidens for, at visse former for medicin kan give tendens til øget appetit og derigennem vægtøgning og nogle centralstimulerende præparaters bivirkninger kan, ved hjælp af visse kosttilskud, mindskes. I disse forbindelser kan der evt. tilrådes medicinskifte, dette skal dog ske i samråd med en læge.

Samtaler planlægges individuelt med patienten efter behov.

Et typisk forløb med kostvejledning

Første samtale: Kostvejlederen indsamler informationer til brug ved udarbejdelse af kostplan.

Anden samtale (efter ca. en uge): Introduktion og gennemgang af den nye kostplan, samt udlevering af denne.

Opfølgning: Der følges op efter ca. 4 uger fra udlevering af kostplanen og derefter hvert halve år.

Støttende vejledende samtaler til diabetespatienter planlægges kun individuelt.

© Skovhus PrivathospitalKostvejledning på Skovhus Privathospital