Behandling for alkoholmisbrug

Skrevet .


Skovhus Privathospital tilbyder et pakkeforløb for alkoholmisbrugere, der er integreret mellem afrusning og stabilisering, afklaring af årsagerne bag misbruget samt ved interesse, en tæt indsats i samarbejde med de pårørende

At gå i behandling for alkoholmisbrug er en stor beslutning. Det er det både for misbrugeren og de pårørende. Et alkoholmisbrug fører ikke bare til en markant øget risiko for både fysiske og psykiske sygdomme. Det kan også nedbryde en familie og netop den struktur, som gerne skal hjælpe mennesker med et misbrug tilbage til en hverdag uden misbrug.

Første fokus er at få patienten afruset og stabiliseret. Afrusning på Skovhus Privathospital foregår ved tæt opfølgning og overvågning af lægefagligt personale.

Ud over den medicinske afrusning arbejder vi både med Mediyoga og NADA øreakupunktur for at lindre patientens symptomer på abstinenser.

Finder årsagen til misbruget

Allerede under afrusningen stater et samtaleforløb, hvor en stab af samarbejdende læger og psykologer begynder en afklaring af årsagerne bag misbruget, og hvilke psykiske følger misbruget har haft for både patienten og de pårørende.

Alkohol kan på kort sigt lindre ubehagelige følelser, mindske bekymringer og angst. Derfor kan misbruget forværre allerede eksisterende problemer i parforhold, på job, økonomi og ligefrem udløse eller forværre en psykisk sygdom. Meget ofte ligger der en ubehandlet diagnose eller problematik bag det misbrug, der over tid er udviklet. Det kan være depression, angst, bipolar lidelse eller psykose. Risikoen for at udvikle et alkoholmisbrug er tre gange større for mennesker, der lider af angst, depression eller en bipolar lidelse.

Derfor er afklaringsforløbet helt afgørende for at behandle et alkoholmisbrug, så patienten ikke griber tilbage til gamle løsningsmønstre og får tilbagefald kort tid efter afrusningen. I løbet af et forløb på 14 dage, vil patienten derfor både være igennem et afrusningsforløb og et afklaringsforløb, så vi ved udskrivelsen kan tilrettelægge en eventuel medicinering og efterfølgende ambulant behandling på hospitalet i Nykøbing Sjælland eller vores afdeling i København.

Læs mere her